logotype

Przedszkole czynne:

Poniedziałek-Piątek
( 6:00 -17:00 )

Kontakt:

80-461 Gdańsk
ul. Startowa 4a
tel .517 232 091
     517 232 092
     517 232 093

 • pies Duszan
 • zaczarowany koszyczek
 • 1
 • 2

Zapraszamy do przedszkola Megamocni

 

W ramach czesnego zapewniamy:

 • język angielski każdego dnia
 • zajęcia logopedyczne każdego dnia
 • twórcze zajęcia muzyczno-plastyczne każdego dnia
 • zajęcia teatralne 2 razy w tygodniu
 • zajęcia gimnastyczne każdego dnia
 • rytmika 2 razy w tygodniu
 • teatrzyki, koncerty umuzykalniające, wycieczki, wyjazdy itp.
 • paczki świąteczne, upominki, nagrody
 • konsultacje z psychologiem
 • realizacja zajęć zgodnie z nową podstawą programową MEN

 

 

 

Przyjmujemy dzieci z orzeczeniem o potrzebie terapii logopedycznej z poradni psychologiczno – pedagogicznej.